#8682 پاسخ
avatar
کاربر

معیار بررسی در این سایت را لطفا اعلام فرماپید. وقتی یک مجله در چند جا ایندکس معتبر دارد .چطور اینجا جزو نامعتبر ها قرار می گیرد؟