#8760 پاسخ
avatar
داود

اصلا میانگین if پنج سال گذشته از کجا اومده، IF یعنی نسبت تعداد ارجاعات سال کنونی بر مجموع تعداد ارجاعات دوسال قبل.
لطفا ایراد رو برطرف کنید میانگین ایمپکت فکتور ۵ سال گذشته تعریف اشتباهی است و امکان داره که اساتید و دانشجویان رو هم به اشتباه بندازه.