ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها انعکاس تجربیات طولانی بودن مدت زمان داوری دلیل باکیفیت بودن نیست!!! پاسخ به : طولانی بودن مدت زمان داوری دلیل باکیفیت بودن نیست!!!

#8774 پاسخ
avatar
سالار

واقعا .من با ۴۰ سال سن هنوز نتونستم یک شغل دائمی بگیرم این پیر پاتال ها نمی گذارند ما هم کم کم داریم پیر میشیم.هنوز آینده ای نداریم اون هم با مدرک دکتری
تاسف