ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها سایر چقدر باید در انتظار نتیجه داوری مقاله ماند؟ پاسخ به : چقدر باید در انتظار نتیجه داوری مقاله ماند؟

#8797 پاسخ
avatar
زهرا

سلام. من مقالم ریوایز خورده. در واقع یکی از داورا ریجکت کرده. یکی نظرش خیلی مثبت بوده و یکی هم ریوایز داده. در نهایت چه اتفاقی میفته اگر بعد از ریوایز دوتا داور اکسپت کنن و یکی ریجکت کنه؟