#881 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام
ژورنال “Asian Social Science” با شناسه “ISSN 1911-2017” فاقد ضریب تاثیر ، بصورت open-access و در فهرست ژورنال های با اعتبار پایین گزارش شده است.