#8816 پاسخ
avatar
عباس

باسلام واحترام

چرا این مجله “مجله مذکور در حال حاضر فاقد امتیاز علمی پژوهشی”؟؟؟؟
ولى من پيدا كردم:
1- این مجله در فهرست نشریات علمی دارای اعتبار اردیبهشت ماه 1398
(وزارت علوم)(فهرست-نشریات-معتبر/https://rppc.msrt.ir/fa/download/category/208/)

According to the license number /3/18/311320 dated 06.12.1397, Journal of Electrical and Computer Engineering Innovations (JECEI) has been qualified as an ACADEMIC RESEARCH JOURNAL (ELMI-PAJOOHESHI) certified by the Ministry of Science, Research and Technology (MSRT) of Iran. This grade is valid from volume 2017 (Vol. 5, No. 1, 2017).

2- این مجله موجود است در سايت “journals.msrt.ir” از مجله علمی پژوهشی.
جستجو در این سایت برای سال 96
ولي در
” آیین نامه ها ، دستور العمل ها و اطلاعیه ها”-
“فهرست نشریات علمی معتبر وزارت علوم – اردیبهشت نود و هشت” اين مجله موجود است