ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها سایر چقدر باید در انتظار نتیجه داوری مقاله ماند؟ پاسخ به : چقدر باید در انتظار نتیجه داوری مقاله ماند؟

#8825 پاسخ
avatar
جعفری

سلام. من مقاله ام را 5 ماه پیش به یک مجله معتبر با ایمپکت 3 فرستادم و تاکنون هیچ نتیجه ای از داوری دریافت نکرده ام. 1 مرتبه هم ایمیل زدم و خاستم که منو در جریان مراحل و نتیجه داوری بگذارن که جوابی دریافت نکرده ام. در صورتی که در سایت مجله اعلام شده جواب اولیه 30 روزه اعلام می شود. بنظر شما مقاله من ریجکت شده است؟ ممنونم