#888 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام
ژورنال “Academic Journal of Accounting and Economic” با شناسه “ISSN 2333-0783” فاقد ضریب تاثیر ، بصورت open-access و در نمایه های تراز اول قرار ندارد. تعدد نویسندگان ایرانی این ژورنال جالب توجه است!