ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها انعکاس تجربیات موسسات شیاد و فریبکار چاپ مقاله پاسخ به : موسسات شیاد و فریبکار چاپ مقاله

#8881 پاسخ
avatar
عشقی

سلام،
دانشجویی که بخواد مقالشو یه مشت لات و لوت میدون انقلاب چاپ کنن یعنی اضلا ارزش علم رو نمی دونه! همون بهتر پولش خورده بشه!