#889 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام
ژورنال “Technical Journal of Engineering and Applied Sciences” با شناسه “ISSN 2051-0853” فاقد ضریب تاثیر ، و در نمایه برجسته ای دیده نمیشود. ضمن آنکه از ISC نیز خارج شده است.