#890 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام
ژورنال “International Research Journal of Management Sciences” با شناسه “ISSN: 2147-964X” در فهرست مجلات با اعتبار پایین گزارش شده است.