#8979 پاسخ
avatar
محمد

سلام خانم بدل زاده،

مجله شما را دیدم، به نظر خوب میاد اگرچه من تخصصی در موضوع ندارم، فقط ساختار کلی و دو تا شماره آن را دیدم.
مجله شما همین الان هم علمی تخصصی هست و نیاز نیست کاری بکنید. در واقع جایی نیست که چنین درجه ای را اعطا کند. درجه/نمایه/مجوز فقط برای علمی پژوهشی و علمی ترویجی معنی دارد و اصلاحاتی نظیر علمی تخصصی و علمی عمومی ممکن است قبلا توسط نهادها، پایگاه ها، و دانشگاه ها به صورت غیر رسمی استفاده شده باشد که بیشتر یک مفهوم است و نه یک درجه رسمی.
مجله شما قطعا علمی هست و مخاطب عام هم ندارد، پس مثلا با مجله های سرگرمی خانواده که نه علمی است و نه اختصاصی، فرق دارد و کلمه علمی تخصصی بدون نیاز به اجازه در پایگاه مجله قابل استفاده است.
پیشنهاد من این است که تلاش کنید درجه ترویجی وزارت علوم را از طریق کمیسیون نشریات دریافت کنید و فکر میکنم این برای شما شدنی است. با توجه به محتوا فکر نکنم بتواند تبدیل به پژوهشی شود ولی خب ترویجی هم خوب است. متاسفانه اغلب مجلات ترویجی دارای مجوز این روزها نقش پژوهشی را ایفا می کنند و لذا یک مجله که واقعا ترویجی باشد، حتما مفید است.
بنابراین در خاتمه این طور جمع بندی میکنم: مجله علمی تخصصی مجله ای است که محتوای علمی پژوهشی یا ترویجی دارد ولی از وزارتین درجه (مجوز) دریافت نکرده است. این مجلات ممکن است از وزارت فرهنگ و ارشاد مجوز نشر داشته باشند (تقریبا همه مجلات این را دارند حتی مجلات زرد، احتمالا فقط برخی از نشریات علمی دانشجویی مجوز این وزارت را ندارند) و نیز از کتابخانه ملی ایران یا یک نهاد مسئول خارجی یک شاپا (و/یا شاپای الکترونیکی) دریافت کرده باشند.
تجربه من می گوید برخی از همین مجلات در اصلاح بدون مجوز که تحت نمایه وزارتین نیستند (علمی پژوهشی دانشگاه آزاد و حوزه هم هست که البته برای خودشان معتبر است) از مجلات مثلا علمی پژوهشی هم مفید ترند چون بی ادعا و به دور از باندبازی اداره می شوند.