#908 پاسخ
avatar
REAL

با تشکر از راهنمایی شما. اما این سوال پیش می آید که چگونه در برخورد با این شناسه های قبلی مشخصات ژورنال را بدست آوریم؟( در واقع راهکار شما چه بوده است)
با تشکر و قدردانی.