#915 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام
ژورنال "Global Journal of Health Science" با شناسه " ISSN 1916-9736" بصورت open-access و فاقد ضریب تاثیر است. حضور در Scopus ، MedLine و PubMed

تعدد بسیار زیاد نویسندگان ایرانی آن جالب توجه است!