#923 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام

“Proceedings of the Romanian Academy – Series A: Mathematics, Physics, Technical Sciences, Information Science” با شناسه “ISSN 1454-9069” ، ژورنال معتبر ISI (نمایه JCR) دارای ضریب تاثیر محسوب میشود، این ژورنال تا این لحظه در لیست سیاه گزارش نشده است.