#9324 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام
توصیه میشود از معاونت پژوهشی دانشگاه خود استعلام نمایید. اما بنظر میرسد که لیست سیاه پایگاه استنادی علوم جهان اسلام صرفا لیست داخلی مجلات نامعتبر دانشگاه تهران را بدون بررسی و ارزیابی به نام خود منعکس کرده باشد، چرا که ژورنال مدنظر شما جزو مجلات دارای ضریب تاثیر پایگاه ISC نیز می باشد.