ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها انعکاس تجربیات داوری عجیب و مضحکانه ژورنال علمی پژوهشی پاسخ به : داوری عجیب و مضحکانه ژورنال علمی پژوهشی

#9352 پاسخ
avatar
نادری

بنده مقاله ای نوشتم و بعد از داوری برای بازنگری به من عودت دادند و نحوه اندازه گیری یکی از فرمول ها را بدون کاربرد بدون در ایران ذکر کردند و بنده هم جوابی را که آن مقاله با نویسنده یکی از اساتید برجسته حسابداری نوشته بود دادم اما مقاله به همین دلیل رد شد بعد از پیگیری سردبیر به من گفت چون داور رد کرده کاری نمی شود کرد.
به نویسنده مقاله که به وی استناد کرده بودم ایمیل زدم گفتم به دلیل استفاده از فرمول ارائه شده توسط شما مقاله ام رد شد و حاصل یک سال زحمتم به هدر رفت لطفا پاسخ علمی بفرمایید ایشان گفتن مقاله را بفرست بررسی کنم بعد از گذشت یک ماه خبری نشد و دوباره و سه باره و چهار باره ایمیل زدم آخرش اعصابم بهم ریخت به طوری که حتی مریض شدم و به او ایمیلی با این مضمون زدم آدم باید شرف داشته باشه و پاسخگوی مقاله ای باشه که نویسنده مسئولش هست، ایشان با گستاخی تمام بدون عذرخواهی این جواب رو داده شما از این به بعد در لیست سیاه نشریات قرار گرفتید دیگه ایمیل نده و این در صورتی هست که ایشان در هر مجله ای سردبیر و یا مسئول هست در هر فصل مقالات خودش به چاپ می رسه و این به طور واضع خلاف مقررات و قوانین وزارت علوم هست پس ارتباط بین دو یعنی مجلات متخلف و رتبه بندی و یا هر قسمتی از وزارت علوم جای بحث داره و این درواقع دزدی در روز روشن است….