#9393 پاسخ
avatar
مجید

این مجله در Science Citation Index Expanded ایندکس شده است. این بدان معناست که این مجله ISI می باشد ولی IF هنوز نگرفته ولی چون مقدار CiteScore این مجله در حال حاضر حدود 4.83 است. قطعا همین امسال یعنی june سال 2020 که ایمپکت های جدید می آید ایمپکت بالایی خواهد گرفت. یعنی حتما ایمپکت آن در همان مرحله اول بالای 3 خواهد بود. پس در حال حاضر این مجله ISI ایمپکت صفر است.

در سایت Web of Science می توانید مشاهده کنید که این مجله در
Science Citation Index Expanded نمایه شده است. سایت مربوطه: https://mjl.clarivate.com/home