#9426 پاسخ
avatar
طالبی

متاسفانه این ژورنال بسیار دیر جواب میده، من یک مقاله 9 ماه پیش سابمیت کردم، همون هفته اول رفت برای داوری ولی دیگه هییییچ خبری ازش نیست.