#955 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام
فاقد ضریب تاثیر و همانطور که در سایت این ژورنال هم مطرح شده در نمایه های تراز اول قرار ندارد.