#956 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام
"Journal of Medicine and Life" با شناسه "ISSN 1844-122X" فاقد ضریب تاثیر میباشد، تا این لحظه در لیست سیاه و یا فهرست مجلات با اعتبار پایین گزارش نشده و بواسطه حضور در Scopus با درجه Q2 و نمایه های MedLine و PubMed میتواند دربرگیرنده امتیاز برای شما باشد.