ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها آزمون دکتری تاثیر مقاله در مصاحبه دکتری پاسخ به : تاثیر مقاله در مصاحبه دکتری

#9560 پاسخ
avatar
عزیزی

سلام
ببخشید برا استخدام هیات علمی، ترتیب نویسندگان مقالات و نویسنده مسئول بودن مهمه؟ لطفا اگه مهمه نحوه امتیازدهی واضح بهم بگید
و جواب به ایمیل ام بفرستید