ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها سایر تفاوت print ISSN (p-ISSN) و electronic ISSN (e-ISSN) در چیست؟ پاسخ به : تفاوت print ISSN (p-ISSN) و electronic ISSN (e-ISSN) در چیست؟

#9572 پاسخ
avatar
محمد

با سلام در لیست نشریات معتبر دانشگاه آزاد فقط issn چاپی آورده شده و issn الکترونیکی آن نیست در صورتی که من میخوام الکترونیکی چاپ کنم. آیا از لحاظ اعتبار مشکلی نداره؟