#958 پاسخ
avatar
Bina

سلام عرض میکنم

فرمودید که در مورد چاپ مقاله در ژورنال از طریق کنفرانس ها بهتر است موردی اظهار نظر کرد.
لذا من برای مثال، کنفرانس بین المللی {…..} را مثال میزنم که چندین ژورنال را برای مقاله های پذیرش شده، پیشنهاد داده. که یکی از آنها همین مورد عنوان است.
((دیگر مجلات پیشنهادی آنها:: Scinzer Journal of Engineering و Journal of current Research in Science))

من میگویم اگر این کنفرانس این مجلات را معرفی میکند پس حتما معتبرند. درحالیکه خودآنها هم چنین ادعایی دارند(همچنین پرداخت هزینه ها و … خیلی مهم نیست) مهم چاپ مقالات ما در مجلات معتبر است(مثلا همان ISC)
حتی وعده گواهی بین المللی یورو و چاپ چکیده در Proceedings و انتشارات Scinzer را داده. اینها چطور معتبرند؟
از طرفی وقتی این کنفرانسها بصورت بین المللی برگزار میگردد پس باید همه کارهای آنها هم معتبر باشد
درسته؟؟