#963 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

Bina: ((دیگر مجلات پیشنهادی آنها:: Scinzer Journal of Engineering و Journal of current Research in Science))

با سلام برای هر سه ژورنال مذکور تاپیک های جداگانه ای در همین انجمن وجود دارد که میتوانید ارزیابی های انجام شده را ملاحظه فرمایید.

Bina : وقتی این کنفرانسها بصورت بین المللی برگزار میگردد پس باید همه کارهای آنها هم معتبر باشد

این جمله قطعا نمیتواند همیشه صحیح باشد. دقت داشته باشید که عمده کانال شناسایی و ورود مجلات به لیست سیاه، از طریق مجلات مورد ادعای کنفرانس های با کیفیت پایین یا بی کیفیت است. که تقریبا امروزه همگی پیشوند "بین المللی" را همراه خود دارد.

"قله به دست نیافتنی بودن اش قله است، اگر دست یافتنی باشد …"