ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها انعکاس تجربیات داوری عجیب و مضحکانه ژورنال علمی پژوهشی پاسخ به : داوری عجیب و مضحکانه ژورنال علمی پژوهشی

#9634 پاسخ
avatar
s.gh

با سلام
متاسفانه داور [omitted] و [omitted] پیدا می شود که نتیجه زحمات شبانه روزی افراد را به زباله دان میفرستند و به هیچ عنوان هم پاسخگو نیستند و هیچ مرجع رسمی برای شکایت و پیگیری وجود ندارد! برای بنده هم اتفاق مشابه افتاد و داوران ایرادات بسیار آبکی و الکی گرفتند و تا به حال پیگیری از هیات تحریریه به هیچ نتیجه ای نرسیده است!!