ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها سایر معنای مشخصه Q چیست؟ پاسخ به : معنای مشخصه Q چیست؟

#984 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

e.s: از کجا می توان به Quartile یک مجله پی برد؟

Quartile متعلق به ژورنال های نمایه Scopus را میتوانید از وبسایت scimagojr دریافت نمایید ضمن آنکه در نتایج وبسایت ضریب تاثیر نیز قابل مشاهده است. جهت دریافت Quartile متعلق به تامسون رویترز نیازمند دسترسی مناسب به webofscience خواهید بود. به زودی این شاخص نیز به نتایج افزوده خواهد شد.