ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها بررسی اعتبار ژورنال ها The IIOAB Journal – Institute of Integrative Omics and Applied Biotechnology (II پاسخ به : The IIOAB Journal – Institute of Integrative Omics and Applied Biotechnology (II

#1328 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

سارا: ممكن است در بلك ليست قرار بگيرد؟

 

با سلام
نمیتوان هم اکنون قضاوتی دراین خصوص داشت