ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها بررسی اعتبار ژورنال ها The IIOAB Journal – Institute of Integrative Omics and Applied Biotechnology (II پاسخ به : The IIOAB Journal – Institute of Integrative Omics and Applied Biotechnology (II

#1104 پاسخ
avatar
زینب

با سلام و عرض ادب
محتوای موضوع بنده جامعه شناسی است اما محتوای آن با نشریات پزشکی نیز می تواند مطابقت داشته باشد. از این جهت بعد از کمک خواستن از موسسه ای این نشریه را با توضیحات داده شده به من معرفی کردند اما من از اعتبار آنها آگاهی ندارم ضمن اینکه قیمت آنها خیلی بالا است و مطمئن نیستم قیمت اصلی نشریه ارقام ارائه شده باشد
بسیار سپاسگزار می شوم مرا راهنمایی فرمایید
IIAOB JOURNAL
http://www.iioab[dot]org/
پذیرش 2 تا 3 هفته چاپ 45 روز تا 2 ماه ISI WOS + SCOPUSE
[IF 2015: 0.32]
http://www.scimagojr[dot]com/journalsearch.php?q=19700188348&tip=sid&clean=0
India قیمت: 1 میلیون و 600 هزار تومن