#1079 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام
ژورنال "European Journal of Business and Management با شناسه "ISSN 2222-1905" فاقد ضریب تاثیر ، و در نمایه های درجه اول قرار ندارد. (توضیحات تکمیلی در پاسخ به پرسش شماره 10) و open-access میباشد.