#10921 پاسخ
avatar
mohammad

متاسفانه برخی دانشگاه ها براساس سیاست هایی که نسبت به هیات علمی خود و دانشجویان خود دارند برخی مجلات بدون هیچ دلیل و مستنداتی در بلک لیست داخلی دانشگاه قرار می دهند این مجله هم در بلک لیست داخلی دانشگاه فردوسی قرار دارد نه در وزارت علوم…. از سایت ایمپکت فاکتور خواهشمندم که اصلاح نمایید یک دانشگاه تنها نمی تواند مرجع تصمیم گیری باشد حتما قید نمایید فقط در لیست سیاه دانشگاه فردوسی می باشد

باتشکر