#10928 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام
اخیرا وزارت علوم لیست سیاه خود را همان لیست سیاه پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، اعلام نموده است
باید توجه داشت که لیست سیاه پایگاه ISC، در واقع چیزی جز تجمیع دیگر لیست ها (وزارت بهداشت، وزارت علوم، نامعتبر درون دانشگاهی) نبوده و نیست. و ارجاع وزارت علوم به آن نیز در حال حاضر بدون قید صورت گرفته است.