#11078 پاسخ
avatar
صادق

عجیب است مجله ای با کیفیت که دارای استانداردهای خوب و تعریف شده است نامعتبر اعلام می شود و وقتی که از پایگاه استنادی علوم جهان اسلام علت را سوال می کنیم به دانشگاه مشهد ارجاع می دهد، که آنها خواستند وما اعلام کردیم و دیگر هیچ توضیحی ندارند. این مجله بر خلاف بسیاری از مجلات مورد تایید وزارت علوم که هیچ استاندادری ندارند و مقالات آنها تکراری و فاقد کیفیت علمی هستند دارای داوری دقیق (دو تا سه داور) و کنترل میزان همپوشانی مقاله با سایرمقالات چاپ شده است. واقعا حیف است که چنین مجله ای بدون دلیل نامعتبر اعلام می شود و باعث بی اعتباری تصمیم گیران و مسیولین مربوطه می شود.