#11351 پاسخ
avatar
شفیعی

این ژورنال به من از طرف یکی از ادیتورهای الزویر پیشنهاد شد و ژورنال بسیار معتبری است. لطفا کامنت های این تالار را به گوش مسئولین برسانید یا شماره ای جهت پیگیری به ما بدهید.