#11364 پاسخ
avatar
دوست

سلام
وزارت علو دارک تقلبی را که همه میخرند جلویش را بگیرد ژورنالی که ه در پابد و ه در اسکوپوس نایه ی شود و جز Q2 هست را چرا برده در بلک لیست چون این ژورنالها به ایرانیها تخفیف ی دهند و پول نمی گیرند و باعث می شوند دانشجوها فارغ التحصیل شوند و پول تو جیب موسساتی که معلوم نیست به کجا وصل هستند و میلیونها تومان پول میگیرند و مقاله چاپ می کنند و دانشجوی بدبخت دکترا برای فارغ التحصیلی مجبور است پول را بدهد نمی کند یروند تو بلک لیست.