#11410 پاسخ
avatar
احسان

بنده بعد از ۶ ماه داوری مقاله ای در این مجله چاپ کردم. حتی یک تومان هم بابت چاپ از من نگرفتند.یعنی کاملا رایگان چاپ شد. این مجله بزودی در لیست JCR قرار خواهد گرفت.

دارای سایت فاکتور ۲.۱ است و وبسایت های معتبر تیمم کن فاکتور 2.85 را برای این مجله محاسبه کرده اند.