#11510 پاسخ
avatar
عباسلو

با سلام و احترام
این مجله داوری بسیار سختگیرانه ای دارد. در ضمن به خاطر شرایط تحریم ایران هزینه چاپ مقاله را از بنده نگرفت. این اصلا صلاح نیست که آنرا در لیست سیاه قراردادند.