#11511 پاسخ
avatar
عباسلو

با سلام
چاپ مقاله بنده با سه داور سخت گیر 9 ماه در این مجله زمان برد. واقعا جای تعجب دارد که مجله با کیفیت داوری بالا را در لیست سیاه قرار دادند.
در ضمن به خاطر تحریم بانکی قبول کردند که هزینه چاپ و open access را دریافت ننمایند.