#11646 پاسخ
avatar
Hassan

به نام خدا
با سلام و احترام
ژورنال (Heilon) ژورنال معتبری هست. من مقاله ام را برای این ژورنال سابمیت کردم و بعد یک سال و اندی پس دوبار ریوایز پذیرش گرفت. در مرحله پذیرش ژورنال در لیست سیاه قرار گرفت و من مجبور شدم مقاله را پس بگیرم. دوباره مقاله را برای ژورنال دیگری فرستادم و بعد 8 ماه بعد ار ریوایز پذیرفته شد. اما متاسفانه زمان قبلی برای من به هدر رفت.