#11913 پاسخ
avatar
بابک

مقالات در حیطه ریاضیات (و بسیاری از علوم دیگر) نیاز به داوری دقیق دارند. در اکثر موارد یک مقاله معتبر با تعداد صفحات معمول توسط هیچ داوری (ولو قوی ترین ریاضیدانان دنیا) طی زمانی کوتاه (آن هم تنها یک هفته) داوری نمیشود. زیرا بررسی درستی جزییات مقاله و ارزیابی اهمیت آن فرایندی زمانبر است. قطعا این مورد در بسیاری از علوم دیگر هم صادق هست.

بنده بیش از 30 مقاله در ژورنال های Elsevier، Springer Wiley و … چاپ کرده و تقریبا به همین تعداد برای آن ها داوری کرده ام. در هیچ موردی حتی یک گزارش با زمان کوتاه نامعمول (آن هم یک هفته ای) نه دریافت و نه ارسال کردم!

این که ژورنالی در یک سال نزدیک به 18000 مقاله را چاپ کند و فرایند داوری حتی کمتر از یک هفته داشته باشد نشانه های عدم کیفیت و تنها بها به کمیت رو داره.
متاسفانه معدودی از همکاران عزیز ما و دانشجویان محترمشان به این ویژگی های منفی دقت نمیکنند و برای چنین ژورنال های نامعتبر و ضعیفی مقاله ارسال میکنند صرفا به این جهت که ضریب تاثیر بالا داشته یا Q1 هستند.
با این وجود طبیعی است که برخی از اشخاص که در اینچنین ژورنال هایی مقاله چاپ میکنند موارد مذکور را توجیه و یا حتی برعکس توجیه میکنند.