#12237 پاسخ
avatar
احسان

اینا اونقدر بی سوادن معنی multidisciplinary رو نمیدونن الان nature و بسباری از مجلات که if بیش از ۱۰ دارن در هر زمینه ای مقاله چاپ میکنن. اینا قشنگ معنی multidisciplinary رو میدونن فقط به خاطر اینکه این مجله به راحتی مقاله ایرانی ها رو چاپ میکنه جبهه گرفتند. دیگه نمیدونن مجله ای که از IF=3.7 ،JCR بگیره چه اعتباری در سطح علمی داره .فکر اینجاشو دیگه نکرده بودند. قول میدم سال ۲۰۲۲ if مجله به ۴ یا ۵ هم برسه.