#12248 پاسخ
avatar
هادی

سلام

در پاسخ به دوستانی که ادعا می کنند این ژورنال ضعیف است و روند داوری ندارد، باید به عرض برسانم که بنده یکی از داوران این ژورنال هستم.
مبلغ ژورنال در مقایسه به ژورنالهایی با IF=10 و بالاتر که بیشتر از 3500 یورو و بیشتر هستند حدودا نصف است.
دلیل زود جواب دادن این است که به داورها مهلت یک هفته ای برای داوری می دهد و دو روز بعد از اتمام داوری یادآوری می زند و اگر داوری ارسال نشود، داور حذف و یک داور دیگر جایگزین می شود. موسسه معتبری مانند IEEE به خاطر پول اعتبار خود را زیر سوال نمی برد. خواهشمند است دوستانی که اطلاعات دقیق ندارند با اظهار نظرهای خود دیگران را سردرگم نکنند. شاید این مساله از فرهنگ غلط ما ایرانی ها ناشی می شود که عادت داریم در هر موردی نظر بدهیم. چه اطلاعات داشته باشیم چه نداشته باشیم. خودم به عنوان نویسنده چند مقاله قوی به این ژورنال فرستاده ام که ریجکت شده یا نهایتا با اصلاحات سنگین خواسته شده که مجددا سابمیت شود.