#12261 پاسخ
avatar
محقق

برخی از دوستان که در امثال چنین مجلات پولی ای مقاله چاپ میکنن و بواسطه معیارهای کمی (نه کیفی) آن ها امتیازاتی اعم از ارتقا مرتبه یا اجازه دفاع از تز کسب میکنن طبیعی هست که از نکات منفی چنین مجلاتی نه تنها چشم پوشی بلکه به تعریف از آن ها هم بپردازند!
مجله ای که مقالاتش رو یک هفته ای داوری کنه دیگه زیاد جای بحثی در موردش کیفیتش باقی نمیمونه! کافیست نگاهی به خود مجله بندازیم تا ببینیم چه تعداد نامعقولی مقاله رو در هر سال چاپ میکنه! اون هم مجله ای که مقالات زیادی رو خارج از حیطه تخصصیش چاپ میکنه. چاپ مقاله درعلوم پایه با داوری یک هفته ای فاجعس! جای تاسف داره که در کشور عزیز ما کمیت هر روز بیشتر جای کیفیت رو میگیره و جای تاسف بیشتر وقتیه که اشخاص منتفع از چنین مجلاتی با چشم پوشی از تمام نقایص واضح و مذکور به دفاع از چنین مجلات کم ارزشی میپردازن! ولو اینکه اسم مجله ای از نظر علمی پرطمطراق باشه!