#12302 پاسخ
avatar
Ali

متاسفانه بعضی ها قدرت و توان چاپ مقاله در این مجلات را ندارند و فقط بهانه گیری بلدند.
این ادمهای سنتی ادعا دارند که بیشتر از
Thomson Reuters
و Q1 یا ضریب تاثیر را قبول ندارند.
باید مراجعه کنید تا متوجه بشوید چه کسانی چنین ادعایی دارند و چند اثر معتبر بین المللی دارند. من دک تا مقاله ام در این مجله با شدت داوری سختگیرانه رد شد.