#12328 پاسخ
avatar
مجید

نشریه Heliyon در مجموعه Nature Communication قرار داره. Q1 است. دارای ضریب تأثیر بالایی است. جزو نشریات پراستناد است. هنوز متعجبم که چطور در فهرست نشریات نامعتبر!!! قرار گرفته. فرایند داوری مقاله من بیش از یک سال طول کشید و در آن زمان هنوز در فهرست سیاه وزارت علوم قرار نگرفته بود. فارغ از بحث شخصی، ژورنالهایی که بشه در اون موضوعات بین رشته ای را به چاپ رسوند بسیار محدود هستند و با این کارِ غیرمنطقی و بی دلیلِ وزارت علوم (قرار دادن این نشریه در فهرست سیاه)، این محدودیت بیشتر هم شده.