#12372 پاسخ
avatar
احمد زاده

از اطرافیان هر کس رو میشناختم که نمیتونست هیچ جایی مقاله چاپ کنه و هر ژورنالی ارسال میکرد ریجکت میشد (حتی ژورنال های Q4)، با پرداخت هزینه تو این ژورنال مقاله رو چاپ کرد!
متاسفانه خیلی ژورنال ضعیفی هست.