#12641 پاسخ
avatar
تدین

خداییش بیاید یه کار زار راه بندازیم، این مجله رو از بلک دربیارن.
کل دنیا میخندن بهمون. مجله ای با این قدرت و با ایمپکت 3.776 در بلک لیسته.
حتما مجلات رازی و حکیم کشور خودمون خیلی خوبن. ینی چی آخه؟
بر اساس چه منطقی این ژورنال تو بلک لیسته؟
در حال حاضر، به ازای هر مقاله ای که چاپ کرده، نزدیک به ۴ تا مقاله معتبر ISI بهش سایت دادن.
[omitted] خوب چیزیه.