#12656 پاسخ
avatar
گل محندی

این مجله معتبراست نباید یک دانشگاه خود اعلام نامعتبر بودن بکند و بعد اعلام شود که وزارت علوم هم نا معتبر می داند. مرجع تایید وزارت علوم ست. با توجه به نظرات همکاران و ورند داوری سخت و دقیق لازم است سریعا خارج شود از لیست نامعتبر . تشکر