#12757 پاسخ
avatar
بدون نام

با سلام؛
لطفا این مجله معتبر بین المللی را برای ارزیابی دقیق، مجددا بررسی نمایید، با توجه به اطلاعات علمی که در دیتابیسهای علمی برای مجله ثبت شده است.
با تشکر