#12842 پاسخ
avatar
اکبری

با نام و یاد حضرت دوست
مقاله مستخرج از کار مشترک همکاران برجسته از دانشگاههای معتبر دنیا که مایه افتخار همکاران علمی است شوربختانه برای وزارت علوم ما براحتی فاقد اعتبار در نظر گرفقته می شود. این جای بسی تاسف برای وزارت علوم ایران و هیات بررسی اعتبار مجلات دارد و از طرفی انگیزه همکاری در پروژه های بین المللی را از اعضا هیات علمی دانشگاههای ایران می کاهد.

البته که با قراردادن اسم این ژورنال معتبر در لیست مجلات قاقد اعتبار به هیچ عنوان از ارزش علمی کارهای منتشر شده کم نخواهد شد و ما بعنوان معلمان و پژوهشگران زحمت کش در ایران قطعا به تلاش علمی مان پیوسته افتخار می کنیم.
اما سخنی با مخاطبان این صفحه :
کاش این صفحه مخاطب شنوایی در بین مسئولان داشته باشد و با بررسی دقیق و منظقی اعتبار مجلات بین المللی، این مسائل را حل و فصل کنند در غیر اینصورت شک نکنند که حق الناس همچنان پابرجاست و در آخرت باید پاسخگو باشند.

یا حق